Hopp är ett av de element som en konståkare utför i sitt program under tävling för att få poäng. Hoppen är ett tekniskt element, och har som sådant ett grundvärde när man beräknar åkarens poäng. Beroende på vilken svårighetsgrad hoppet har, och hur väl det utförs, kan grundvärdet höjas eller sänkas av domarna. En av de saker som den tekniska panelen vid tävlingar tittar på är om hoppen är fullroterade, det vill säga om åkaren vid landning har roterat alla de varv som krävs, eller om roteringen fullgörs efter att foten har satts i isen.2011_WFSC_3d_183_Kevin_van_der_Perren

Det finns sex grundhopp i konståkning: axel, lutz, salchow, toelopp, ögel och flip. Dessa kan sedan kombineras på olika sätt för att öka svårighetsgraden. Gemensamt för alla hoppen är att de landas på ett ben baklänges. Det som skiljer dem åt är istället upphoppet. Det svåraste hoppet anses vara axel, eftersom det är det enda hoppen där upphoppet sker framlänges. Det betyder att åkaren måste rotera ett halvt varv mer i en axel än i de andra hoppen: en enkel axel är ett och ett halvt varv, medan en enkel lutz är ett varv; en dubbel axel är två och ett halvt varv, medan en dubbel salchow är två varv, och så vidare. Hoppen kan genomföras med ett varv (enkel), två varv (dubbel), tre varv (trippel), fyra varv (kvadrupel) och fem varv (kvintupel). Kvintupelhopp är dock än så länge endast teoretiska; de bästa manliga åkarna i världen har visserligen bemästrat kvadruppelhoppen under de senaste åren, men än så länge har ingen lyckats landa ett kvintupelhopp.

När man kommer upp på elitnivå i konståkning blir hoppen lätt slitsamma för kroppen, särskilt för knä och leder på det ben man landar på. Hoppen blir allt högre ju duktigare åkaren blir, samtidigt som åkaren väger mer ju äldre han eller hon blir. Det är med andra ord en stor belastning som läggs på knät varje gång åkaren landar ett hopp, och under träning genomförs många hopp. Träning av musklerna i ben och resten av kroppen förebygger skador, men om de skulle uppstå kan en naprapat behandla skadorna. Om du letar efter en naprapat i Stockholm kan du gå in på Varden.se.

Taggar