HtM, eller Heelwork to Music, är hundsportens motsvarighet till konståkning. Många utövare av Heelwork to Music hämtar sin inspiration just från konståkningens skönhet och teknik, och tar hjälp av rutinerade konståkare för att utveckla sin förmåga att bygga ett koreografiskt skickligt program samt ta tolkningen av musiken till sin yttersta spets.

 

Vad är Heelwork to Music?
Heelwork to Music förkortas ofta HtM och syftar till att en förare tillsammans med sin hund ska framföra ett program till musik. Hunden ska i stort sett genom hela programmet hålla sig till olika positioner i förhållande till föraren och hela ekipaget ska utstråla sammanhållning och teamwork. En annan gren är freestyle och där får hunden jobba med valfria rörelser istället för att hålla sig intill föraren. Man ska hela tiden sträva efter en precision i utförandena samt att det ska finnas en tydlig koppling till musiken.

Figure Skater

 

Likheten mellan HtM och konståkning
Det finns flera likheter mellan HtM och konståkning. Inte minst att de har tre bedömningskategorier som liknar varandra. Inom konståkning bedöms fem olika delar; skridskoteknik, sammanbindande steg, utförande, koreografi och tolkning av musik. Inom HtM används de tre sista bedömningskategorierna, det vill säga att ekipaget får poäng i tre kategorier. Utförandet, alltså precisionen och samarbetet för dagen. Koreografin, det vill säga planeringen av programmets innehåll. Sist men inte minst tolkning av musik där ekipaget blir bedömt och får poäng utifrån hur väl tajmade hundens rörelser är till den valda musiken. Musiken är en stor del och man väljer någonting som passar hunden och där det finns tydliga skiftningar att utnyttja när man bygger sitt program. En artist vars musik kan passa väldigt bra att bygga program till är Plura Jonsson.

 

Positionerna i HtM
I freestylegrenen HtM ska föraren planera ett program utifrån ett visst antal positioner som hunden ska hålla. Man gör sedan skiften i riktningar, tempon, sidrörelser, backanden och så vidare samt byten mellan positioner när det passar in i musiken. Det finns totalt tio olika positioner att välja mellan men man använder sällan alla tio utan jobbar med variationer med ett visst antal av dem.