Konståkning är en sport som började utövas under 1800-talet och det blev en olympisk gren 1908. I olympiska sammanhang tävlade man från början i konståkning under sommar-OS, men när de första olympiska vinterspelen hölls ingick disciplinen istället där. Det är en sport som anses unik eftersom den kombinerar fysiska prestationer och skicklighet med utstrålning och elegans. Konståkning är en bedömningssport och det är alltid domarna som avgör vem som vinner en tävling. Detta gör att det är en sport där utgången alltid är oviss, eftersom det är svårt att objektivt avgöra vem som är bäst.

 

Olika program inom konståkning
En åkare kör alltid två stycken program, ett kort program och ett friåkningsprogram. De väljer själva vilken musik de åker till och har till uppgift att utföra så tekniskt avancerade hopp som möjligt och dessutom få detta att se bra ut tillsammans med musiken. I dagsläget får man inte använda musik som innehåller sång när man tävlar i singelåkning. Denna regel håller dock på att ändras och från och med nästa OS kommer man att få använda sig av musik med sång. För att avgöra hur bra en konståkare har åkt använder man sig dels av en teknisk panel och dels en domarpanel. Den tekniska panelen fastställer vilka tekniska moment åkaren utför, medan domarpanelen sedan bedömer hur väl åkarna utfört dessa. Det finns fem svårighetsgrader att använda sig av när man bedömer hur tekniskt avancerat ett hopp är. Basnivån är den lättaste och nivå 4 är den svåraste.

 

Hur gör domarna sina bedömningar?
Domarna bedömer kvaliteten i hoppen på en skala från -3 till +3. De bedömer även det konstnärliga utförandet som man brukar dela upp i fem olika delar. Stegen är skridskoteknik, sammanbindande steg, utförande, koreografi och tolkning av musiken som används. Skalan för det konstnärliga utförandet går från 0,25 till 10,00. Den högsta och den lägsta siffran som domarna ger räknas alltid bort från protokollet. Detta gäller för både den tekniska och den konstnärliga bedömningen. Eftersom bedömningen alltid är subjektiv är det inte ovanligt att domarna kommer fram till väldigt olika slutsatser om kvaliteten på programmet. När alla domarna har satt ett betyg räknar man fram genomsnittet för att kunna ge ett enda betyg till konståkaren.

AA047435

Taggar